Τι είναι το bus on time?

Το bus on time είναι μία εφαρμογή για νέους γονείς και ιδιαίτερα για εκείνους που εργάζονται και έχουν περιορισμένους χρόνους. Τα παιδιά τους πηγαίνουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία ή σπουδάζουν σε ιδιωτικά σχολεία,χρησιμοποιώντας τα σχολικά λεωφορεία. Οι χρόνοι αναμονής παιδιών και γονέων (παράδοση-παραλαβή) στο δρόμο είναι πολλές φορές πέραν των 40 λεπτών αναλόγως της ώρας και της κίνησης. Η εφαρμογή ειδοποιεί τους γονείς μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή SMS λίγο πριν φτάσει το λεωφορείο στον προορισμό του και έτσι τα παιδιά δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και οι γονείς / κηδεμόνες σε άσκοπες ταλαιπωρίες και αναμονές